17. November 2010

30. Jahrestag der Beendigung des Streiks der Kulturschaffenden in Danzig

30. Rocznica zakończenia strajku pracowników kultury w Gdańsku

Zaproszenie

Dziennik Bałtycki 17.11.2010